DSINFO - Säljbolaget
med den personliga servicen
.

 

 

 

 

DSINFO är ett säljbolag som bildades under år

2009. Vår affärsidé är att genom personliga

kundbesök hjälpa våra kunder att

maximera deras försäljning.

 

Vi har erfarenhet inom försäljning och därmed ett stort kontaktnät och goda kundreferenser.

Vi är flexibla gällande uppdrag och kan ta

säljuppdrag inom specifika branscher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skapar ett

stort engagemang

mellan oss och uppdragsigvaren